Archívum

Ezek az oldalak (részben konferenciák eredményeit összefoglaló írások) a mai magyar társadalmat ért kihívásokra (közülük egyesekre) keresik a válaszokat; a társadalom makro és mezo szintjén egyaránt; és – nyilvánvalóan esetenként – a mikro szint, avagy a személyes perspektíva sem zárható ki. A válaszok keresésének sikeréhez bizonyosan szükségünk van a mai magyar társadalom tentatív képére. Most itt tartunk.

Ezeknek az oldalaknak a tartalma keresztény elkötelezettségű lesz, sőt ökumenikus mentalitású; és keresztény társadalomtudományi erőfeszítésekről szólnak, javarészt a Magyar Pax Romana 1998-ban meghirdetett középtávú céljainak megfelelően. Azt reméljük, hogy mindaz az értékrend, amit a kétezer éves kereszténységgel kapcsolatba lehet hozni, segítséget, mással alig pótolható segítséget jelent a mai magyar társadalom gondjainak enyhítésében. Mert költséghatékonyabbnak mutatkozik minden más stratégiánál. Ez a meggyőződésünk.

Horányi Özséb
www.ozseb.horanyi.hu

Működésünkről

Filozófiánkról

Magunkról