Felkai Gábor

Felkai Gábor (1954) filozófus, szociológus. Magyar-német szakon a Pécsi Tanárképző Főiskolán 1979-ben végzett, majd 1985-ben filozófia szakos előadói és szociológusi diplomát szerzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Egyetemi doktori dolgozatát Johann Gottlieb Fichtéről írta, amely könyv formában is megjelent (1988). 1994-ben az MTA kandidátusi fokozatát kapta meg Jürgen Habermas társadalomelméletéről szóló könyve (1993) alapján. Az ELTE Szociológiai Intézetének docense. Számos szociológiatörténeti témájú könyv és tanulmány szerzője. 1997–2003 között a Szociológiai Figyelő (Szofi) új folyamának társzerkesztője volt. 2006-ban és 2007-ben megjelent A német szociológia története a századfordulótól 1933-ig című két kötetes könyve. Kutatási területe a filozófia és a társadalomtudományok határterületén elhelyezkedő problémák, valamint szociológiaelmélet, a szociológiatörténet, a politikai kultúra és az erkölcsszociológia.