Nagy Endre

Nagy Endre (1941) jogász, szociológus. Jogi diplomáját 1964-ben szerezte a JATE Állam-és Jogtudományi Karán.1979-ben jogtudományból kandidált, 1994-ben történettudományból habilitált, 2007-ben szociológiából az MTA doktora. Egyetemi tanárként dolgozott a PTE BTK Szociológia Tanszékén, a szombathelyi BDF ISES Európa-tanulmányok tanszékén. Jelenleg a SOTE Mentálhigiéné Intézet egyetemi tanára. Számos szociológiatörténeti könyv és tanulmány szerzője, vallásszociológiai témából is publikált. Az American Polanyi Society, és az MTA Közigazgatástudományi Bizottságának tagja. A Polanyiana periodikum szerkesztőségi tagja, és az Appraisal (Anglia) külső szerkesztőségi tanácsadója. Nős, két gyermek édesapja.